KONTAKT ØSTSJÆLLANDS ANDELSVASKERIS FOND

 

 

 

 

 

Østsjællands Andelsvaskeris Fond

 

 c/o

Jørgen Henriksen

Klintevej 14

4673 Rødvig-Stevns

 

Tlf: 5650 3082

Der foreligger ikke noget ansøgningsskema til download.

 

Ansøgningerne bedes fremsendt via mail.

Bilag vedhæftes som PDF fil.

Østsjællands Andelsvaskeris Fond
ØSTSJÆLLANDS ANDELSVASKERIS FOND info@vaskerifonden.dk