ANSØGNING

 

Du bedes fremsende din ansøgning via mail til info@vaskerifonden.dk
Selve ansøgning skal være vedhæftet som en pdf-fil.
Relevante bilag bedes ligeledes vedhæftes som pdf filer.
 

Herunder kan du se hvilke bilag og informationer din ansøgning skal indeholde.

 

 

  • Beskrivelse af ansøger
  • Ansøgningens formål
  • Økonomi
  • CPR/CVR nummer

 

Ansøger du på vegne af en forening, bedes vedtægter og seneste regnskab vedlagt ansøgningen.

Ansøgningerne bedes fremsendt via mail. Bilag vedhæftes som
PDF fil.

 

Der ydes ikke legater til studieophold i ind- & udland.

 

 

Har du spørgsmål til din ansøgning er du velkommen til at kontakte os herom.

 

Behandling af personoplysninger

 

Fremsendte ansøgning vil indeholde personlige oplysninger omfattende bl.a. navn, cpr.nr., adresse, tlf.nr.,

E-mail-adresse og skattemæssige forhold.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen vil Vaskerifonden opbevare dine/foreningenspersonlige oplysninger i overensstemmelse m ed gældende lovgivning (persondataforordningen –

Europa-parlamentets og rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Dette indebærer, at ingen uvedkommende har adgang til de personlige oplysninger.

Oplysningerne ligger i it-systemet hos fondens formand Jørgen Henriksen.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes slettes de personlige data senest 6 måneder efter behandlingstidspunktet.

Man kan til enhver tid anmode om øjeblikkelig sletning.

Modtages støtte fra Vaskerifonden er fonden forpligtet til at opbevare ansøgningen og personlige oplysninger i 5 år, fra støtten gives.

Ved at indsende ansøgningen til Vaskerifonden accepteres ovennævnte vilkår for indsamling, opbevaring og behandling af personlige oplysninger.


 

 

 

For at kunne ansøge om legat skal du være bosat i de gamle kommuner Stevns, Faxe eller Rønnede.

ØSTSJÆLLANDS ANDELSVASKERIS FOND info@vaskerifonden.dk